Referenzen

 
 
Referenzen

Váš úspech je našou motiváciou

Našou dlhoročnou špecialitou je simulačný know-how, ktorý vieme zmysluplne aplikovať vo všetkých fázach projektu. Implementácia simulácie do podnikových procesov je prínosom vo všetkých oblastiach podnikania, vo všetkých odvetviach a bude s narastajúcim dopytom mnohotvárnejšia. Úspech našej práce je postavený na spoločnom dialógu a využití moderných technológií. Preto ťažiskom našich služieb je individuálny prístup a poradenstvo.

 

Spokojní zákazníci hovoria za našu kvalitu.

Naše služby môžu byť aplikované do každého podniku a sú nezávislé na odvetví. V nasledujúcich oblastiach dlhodobo pracujeme s mnohými zákazníkmi, u ktorých sme vykonali viacero plánovacích a optimalizačných projektov spojených so simuláciou.

 

 • koncepčné a detailná plánovanie výroby a logistiky
 • nábeh výroby nových produktov
 • zavádzanie MTM procesných štandardov 
 • navrhovanie pracovísk a skladov
 • riadenie / detailné plánovanie výroby 
 • simulácia dopravných situácií  
 • digitálna fabrika
 • optimalizácia existujúcich procesov
 • ergonomický screening pracovísk pomocou metodiky EAWS
 • simulácia skladov / logistika 
 • optimalizácia personálu pomocou simulácie
 • simulácia strojov a dopravníkov vo výrobe
 • simulácia dodávateľských reťazcov / Supply Chain 
 • 3D-animácie / verifikácie

 

Príklady z praxe:

 • operatívne plánovanie výrobného programu
 • plánovanie hál
 • plánovanie a optimalizácia personálu vo výrobe a logistike
 • simulácia výrobných a montážnych liniek
 • simulácia dopravníkov a robotov
 • simulácia halových žeriavov
 • simulácia lakovne a zvarovne
 • plánovanie a simulácia dopravy materiálu v halách 
 • komisionovacie/vychystávacie systémy 
 • modelovanie kompletných závodov, montážne procesy a   zariadenia, napr.: montáž vozidla, predmontáž podvozku 
 • optimalizácia v oblasti balenia a skladovania
 • plánovanie materiálového toku  
 • plánovanie vnútrohalovej a medzihalovej logistiky
 • plánovanie zvarovne a virtuálny test pri sprevádzkovaní zariadení počas nábehu liniek
 • skladová technika, napr. regálový zakladač
 • optimalizácia výroby a riadenia toku materiálu