Analýza, plánovanie, optimalizácia, simulácia, inovácia | Innovo8.sk

 
 
Einladung zum Seminar "Prozessoptimierung in der Logistik"

 

Seminár: Optimalizácia procesov v logistike

 

Učebné ciele:

Účastník sa oboznámi s:

 • evidenciou logistických procesov a reťazcov
 • metodikou archivácie a vizualizácie materiálových tokov
 • metodikou statickej optimalizácie materiálových tokov
 • metodikou dynamickej optimalizácie všetkých procesov logistiky
 • predstavenie robustných nástrojov na archiváciu procesov, pracovných postupov a noriem logistiky
 • predstavenie simulačných nástrojov a ich porovnanie
 • na záver zopár našich úspešných prípadových štúdií z praxe

 

Pre koho je seminár určený:

 • manažéri logistiky
 • projektanti a plánovači logistiky
 • priemyslový inžinieri
 • pracovníci zodpovedný za optimalizáciu procesov a materiálových tokov

 

Miesto, dátum a čas konania:                 

Centrum Excelentnosti, Bottová ulica, Trnava

Dňa  27.10.2015  od  08:00  do  16:30

 

Čas a kapacita semináru:

Čas: 1 deň - 8 hodín

Kapacita: 15 ľudí

 

Cena semináru

Cena: 250€ bez DPH

 

Kontakt:

email: info@innov8.sk

tel.: +421 905 795 600

 

Prihláška na seminár

Napíšte nám na kontaktný formulár

 

 
 
Sie sind nicht berechtigt, diesen Bereich zu sehen.
Sie müssen sich anmelden.